Kullanım Kılavuzu

PROFİL TANIMLAMA

Kullanıcıya verilmek üzere menü ve menü içerisinde sahip olacağı fonksiyonların tanımlandığı ekran olacaktır

Profil tanımını görev tanımı şeklinde ayırmak daha anlamlı ve yönetmesi kolay olabilir. Örneğin;

Rol: Bayi Profil: Bayi Admin= Bayiyi yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.

Rol: Bayi Profil: Bayi Depo= Bayiye ait Depo yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.

Rol: Bayi Profil: Bayi Ürün Kabul= Bayinin Ürün Kabul işlerinden sorumlu olacak kişiye verilecek olan Profil türüdür.

Rol: Merkez Profil: Merkez Admin= Merkeze ait Admin yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.

Rol: Merkez Profil: Genel Görüntüleme= Tüm sistemde sadece görüntüleme yetkisine sahip profil türüdür.

KULLANICI YETKİLENDİRME

Tanımladığınız profili kullanıcılar sayfasından Güncelle butonuna tıklayarak İzinler sekmesinden oluşturduğunuz profili kullanıcıya atayabilirsiniz.

BAYİ TANIMLAMA

Bayi, bazı malları satma izni olan kişi ya da kuruluşa denir. Bu sayfada tanımlanan bayiler görüntülenir.

Sisteme ilk giriş yapıldığında kullanıcıya otomatik merkez bayi oluşmuş olur. Bu merkez bayiye bağlı merkez şube ve merkez depo da otomatik oluşmuş olur. Yeni bir bayi tanımalak için Ekle butonuna tıklayarak zorunlu alanları doldurup oluşturabilirsiniz.

BAYİYE BAĞLI ŞUBE TANIMLAMA

Bayiye bağlı şube eklemek için seçtiğiniz bayi üzerinde bulunan detay butonu olan Şube Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan ekranda bayiye bağlı tanımlanmış şubeler görüntülenir.Yeni bir şube eklemek için Şube Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada bulunan zorunlu alanları doldurarak şubenizi oluşturabilirsiniz.

ŞUBEYE BAĞLI DEPO TANIMLAMA

Şubeye bağlı depo tanımlamak için seçtiğiniz şube üzerinde bulunan depo butonu olan Depo Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan ekranda şubeye bağlı tanımlanmış depolar görüntülenir. Yeni bir depo eklemek için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada bulunan zorunlu alanları doldurarak deponuzu oluşturabilirsiniz.

ŞUBE TANIMLAMA

Açılan ekranda bayiye bağlı tanımlanmış şubeler görüntülenir.

Yeni bir şube eklemek için Şube Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada bulunan zorunlu alanları doldurarak şubenizi oluşturabilirsiniz.

ŞUBEYE BAĞLI DEPO TANIMLAMA

Şubeye bağlı depo tanımlamak için seçtiğiniz şube üzerinde bulunan depo butonu olan Depo Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan ekranda şubeye bağlı tanımlanmış depolar görüntülenir. Yeni bir depo eklemek için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada bulunan zorunlu alanları doldurarak deponuzu oluşturabilirsiniz.

BÖLGE TANIMLAMA

Bayilerin hangi bölgeye bağlı olduğunu belirlemek için öncelikle bölge tanımının yapıldığı ekrandır. Burada daha önceden tanımlamış olduğunuz bölgeler görüntülenir.

Yeni bir bölge eklemek için Ekle butonuna tıklayıp açılan pencerede zorunlu alanları doldurarak oluşturabilirsiniz.

BÖLGE SORUMLULARI TANIMLAMA

Oluşturulan bölge hiyerarşinin her seviyesinde sadece Merkez kullanıcıları olmak üzere 1 veya 1’den fazla Bölge sorumlusu tanımlanabilir.

Bölge Sorumlusunu tanımlamadaki amaç belirli sayfalarda görüntülemede veya raporlamada ayrıştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. Bu sayfada önceden tanımlanmış bölge sorumluları görüntülenmektedir.

Yeni bir bölge sorumlusu eklemek için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.Açılan ekranda zorunlu alanları doldurup bölge sorumlusu tanımı yapabilirsiniz.

MARKA/MODEL/VERSİYON/SERİ TANIMLAMA

Bir satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeye ve farklılaştırmak için marka/model/versiyon/seri tanımlarına ihtiyaç duyulur. Bunların tanımlarını yaptığımız sayfadır. Bu sayfada önceden tanımlanmış marka/model/versiyon/seri'ler görüntülenir.

Yeni bir marka/model/versiyon/seri tanımlamak için sayfada bulunan Ekle butonuna tıklayıp ilgili alanları doldurup oluşturabilirsiniz.

VARYANT TANIMLAMA

Ürünlerin ufak farklılıklara sahip benzerlerinin tanımlandığı sayfadır.Örneğin bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir.Bu sayfada önceden tanımlanmış varyantlar görüntülenir.

Yeni bir varyant oluşturmak için Ekle butonuna tıklayıp zorunlu alanları doldurarak oluşturabilirsiniz.

KATEGORİ TANIMLAMA

Grup hiyerarşi yapısı genel olarak menü ağacı şeklinde düşünülebilir. Yani herhangi bir seviyeye bağlı birçok alt grup tanımlanabileceği gibi, birbiri altında hiyerarşik şeklide birçok grup tanımlaması da yapılabilir.

Bu sayfada önceden tanımladığınız ürün kategorileri listelenir.

Yeni bir kategori grubu eklemek için zorunlu alanları doldurup Kaydet butonuna tıklayarak ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kataloğun ürünle ilişkili olan seviyede bu seviyeye ait özel kontroller mevcutsa bunların belirlenmesi gereklidir. Bu kontroller (boyut, hacim, ağırlık, raf ömrü, garanti, KDV, ÖTV) dir. Buna bağlı olarak ürün tanımında bu kontrollerin değerlerinin girilmesi talep edilecektir.

ÜRÜN TANIMLAMA

Satış ve alışını yapacağımı ürünlerin önceden tanımlandığı ekrandır. Bu sayfada tanımlanmış ürünler listelenir.

Yeni bir ürün eklemek için Ekle butonuna tıklayarak açılan pencerede zorunlu alanları doldurup ürününüzü oluşturabilirsiniz.

KRİTİK STOK TANIMLAMA

Kritik stok, ürünlerinizin minimum stok miktarını tanımladığınız sayfadır. Bu sayfada önceden tanımladığınız kritik stok ürünleri listelenir.

Yeni bir tanımlama yapmak için Ekle butonuna tılayarak ürün veya set seçip kritik stok tanımı yapabilirsiniz.

SATIŞ FİYATI TANIMLAMA

Ürünleriniz için kullanacağınız TRY döviz cinsinden satış fiyatlarının tanımlandığı sayfadır.

MANUEL FİYAT TANIMLAMA

Yeni bir fiyat tanımlama yapmak için Ekle butonuna tıklayarak açılan pencerede gerekli alanları doldurup oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan fiyat tanımına hangi ürünler bu fiyat ile satılacağını belirlemek için Ürün Tanımla butonuna tıklabilirsiniz.

Açılan ekranda satış fiyatı için önceden tanımladığınız ürünler listelenir.

Oluşturduğunuz fiyat tanımı detayında bulunan Ekle butonuna tıklayıp gerekli alanları doldurarak ürünlerinizi tanımlayabilirsiniz.Ardından Onaya Gönder butonuna tıklayıp daha sonra Onayla butonuna tıklarsanız satış fiyat listeniz kullanıma açılmış olacaktır.

DOSYA İLE SATIŞ FİYATINA ÜRÜN TANIMLAMA

Bu seçenek ile oluşturmuş olduğunuz fiyat tanımına dosya yükleyerek birden fazla ürün ekleme işlemini kısa sürede yapabilirsiniz.

Butona tıkladığınızda açılan pencerede örnek excel şablonunu indirip üzerinde kendi ürünlerinizi tanımlayıp excel dosyasını yükleyerek ürünlerinizi otomatik tanımlamış olursunuz. Ardından Onaya Gönder butonuna tıklayıp daha sonra Onayla butonuna tıklarsanız satış fiyat listeniz kullanıma açılmış olacaktır.

SET TANIMLAMA

Bir bütünü oluşturan ürüne ait parçaların tamamı SET olarak adlandırılmaktadır. Örneğin Klima Seti iç ünite, dış ünite, kumanda ve panelden oluşan ürünlerin toplamıdır.Yapılan tanımlama sonrası raporlama ve satışta dikkate alınacak olan bir gruplama liste olacaktır. Sistemin tamamında işlemler ürün bazında kalemler dikkate alınarak tutulacak sadece ekransal ve raporsal faaliyetler için set oluşturma listesi dikkate alınacaktır. Bu sayfada önceden tanımladığınız setler listelenecektir.

Yeni bir set tanımı için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli zorunlu alanları doldurup oluşturabilirsiniz.

Set tanımı yapıldıktan sonra detay butonuna tıklayarak sette hangi parça/ürünler olacaksa bunların tanımlamaları yapılır.

Parça/ürün eklemek için Ekle butonuna tıklayarak gerekli zorunlu alanları doldurarak oluşturabilirsiniz.

ÖZEL SERİ TANIMLAMA

Bir ürün için tanımlanan seri numarası ekranıdır. Burada önceden ürün için tanımladığınız seri numaraları listelenir.

Yeni bir ürün için seri numarası tanımlaması yapmak için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan pencerede gerekli zorunlu alanları doldurup ekleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TEDARİKÇİ TANIMLAMA

Tedarikçi, bir ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için firmaya girdi, ham madde, ürün sağlayan üreticilerin kayıtlarının tutulduğu sayfadır.

TEDARİKÇİ TİPLERİ

Anonim: Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan şirkete denir.

Limited: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere denir.

YENİ TEDARİKÇİ OLUŞTURMA

Yeni tedarikçi oluşturmak için Tedarikçi sayfasında bulunan Ekle butonuna tıklayarak gerekli alanları doldurup tedarikçi oluşturabilirsiniz.

Transfer İle Gelen Okuma Yapılmaksızın Alış İrsaliye Kabul İşlemi
Transfer İle Gelen Alış İrsaliye Barkod İle Okuma Yapılsın İşlemi
Alış İrsaliye Mobilden Toplama İşlemi
Alış İrsaliye Mobilden Toplama İşlemi Sonrası İrsaliye Onaylama
Alış İrsaliyesinden Alış Fatura Oluşturma İşlemi
Alış Faturası Oluşturma İşlemi

KULLANIM KILAVUZU

MANUEL ALIŞ İRSALİYESİ OLUŞTURMA

Alış irsaliyesi, alışların mal sevkiyatı sırasında (fatura aşamasından önce sevk irsaliyesi düzenlendiği durumlarda) sevk irsaliyesi kayıtlarının girildiği, düzenlendiği ve izlendiği sayfadır. Alış irsaliye oluşturma sayfasında bulunan kırmızı * ile belirtilmiş alanlar zorunlu olarak doldurulmalıdır.

İrsaliye detay bölümüne irsaliyede bulunmasını istediğiniz ürünleri ekleyebilirsiniz. Ürün ekleme işlemi tamamlandıktan sonra üst bölümde bulunan Giriş Tamamlandı butonuna tıklayarak oluşturabilirsiniz.

İrsaliye durumunuz Toplamaya hazır ise Toplamaya Gönder butonuna tıklayabilirsiniz. Bundan sonraki süreç İrsaliyenizin detayında bulunan ürünleri toplamak için Cep Telefonu (Android/IOS) veya Android tabanlı el Terminalinden toplama işleminizi yapabilirsiniz. El terminaline giriş yaparak Alış Ürünleri Topla butonuna tıklayarak Alış irsaliyelerinizi görüntüleyip Topla butonuna tıklayarak toplama işlemine geçebilirsiniz. Burada irsaliyenizden bulunan ürün adet bilgileri toplama durumu ve Beklenen tarama bilgileri yer alır. Artık ürünlerinizin seri/barkod numaralarını okutarak ürününüzün sağlam veya hasarlı olduğunu bildirerek okutma işleminizi tamamlamak için Taramayı Bitir butonuna tıklayabilirsiniz.

Taramayı bitirdikten sonra sistemden irsaliye detayından okuttuğunuz ürünler ile ilgili aç adet sağlam,hasarlı veya eksik olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Son olarak irsaliyenizi Son Onay butonuna tıklayarak onaylayabilirsiniz.

TRANSFER İLE GELEN ALIŞ İRSALİYELERİ

İrsaliye oluşturma işleminde İrsaliye transfer ile sisteme aktarılmış ise irsaliyeyi Cep Telefonu (Android/IOS) veya Android tabanlı el Terminalinden Ürün Kabul menüsünden irsaliyeyi Detay butonuna tıklayıp irsaliyenizi kabul edip daha sonra ürünlerinizi barkod/serilerini okutabilirsiniz. Okutma işleminizi bitirip tekrardan sistemden irsaliyenizi son olarak onaylama işleminizi yapabilirsiniz.

ALT BAYİYE ALIŞ İRSALİYESİ GÖNDERME

Oluşturmuş olduğunuz onaylı alış irsaliyelerinizi hızlı bir şekilde alt bayinize gönderim yapabilirsiniz. Alış irsaliyeler sayfasından İrsaliyeyi Alt Bayiye Gönder butonuna tıklayarak karşınıza çıkan ekrandan gönderim yapacağınız alt bayiyi seçip Gönder butonunu tıklayarak irsaliyenizi alt bayiye göndermiş olursunuz.

Alış Faturası Oluşturma İşlemi
ALIŞ FATURASI OLUŞTURMA

Alış faturası bir ürünü satmak amacıyla tedarikçiden temin edilen tüm ürünlerinin kayıt ve maliyetlerinin tutulduğu ana ekrandır.

MANUEL ALIŞ FATURASI OLUŞTURMA

Yeni alış faturası oluşturmak için Yeni butonuna tıklayıp genel alış fatura bilgilerini ve detay olarak alış faturasında yer almasını istediğiniz ürünleri ekleyerek oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz alış faturasının durumu Yeni olarak eklenecektir.Ardından Onayla butonuna tıklayarak faturayı onaylayabilirsiniz. Fatura durumlarını Alış fatura listesinde statü kolonundan görüntüleyebilirsiniz.

İRSALİYEDEN ALIŞ FATURASI OLUŞTURMA

Önceden oluşturmuş olduğunuz onaylı bir irsaliyeyi alış faturasına dönüştürebilirsiniz. Öncelikle Alış İrsaliyeler sayfasına gidip onaylı olan bir irsaliyeyi detay menüsüne tıklayıp Alış Faturası Giriş butonuna tıklayabilirsiniz.

Ardından açılan penceredenirsaliye detayında bulunan ürünlerin birim fiyatını girirek Alış Faturası Oluştur butonuna tıklayarak alış faturası detay sayfasına gönlendirileceksiniz burada alış faturanızı onaylayıp veya iptal edebilirsiniz.

ALIŞ İADE FATURALARI

Alış iade faturası, önceden oluşturulup onaylanmış bir faturada temin edilen ürünlerin iadesinin yapılmış ve yapılacağı ekrandır. Bu sayfada iade edilen faturalar görüntülenir.

ALIŞ İADE FATURASI OLUŞTURMA

Yeni bir iade faturası oluşturmak için İade Faturası Oluştur butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan ekranda onaylanmış Alış faturaları listelenir buradan iade etmek istediğiniz faturayı seçip detay butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada fatura detayında bulunan ürünler bulunmaktadır. Burada hangi ürünü ve kaç adet iade edileceğinin bilgileri girilip İade Et butonuna tıklayarak iade faturası oluşturulur.

ALIŞ İADE FATURASI ONAY

Oluşturulan iade faturlarının onaylanması için kullanıcıya sunulan ekrandır. Kullanıcı burada önceden oluşturmuş olduğu iade faturalarının onaylama işlemini gerçekleştirebilir.

Listede bulunan faturalardan onaylamak istediği faturayı seçip detay butonuna tıklayabilir.Ardından açılan sayfada fatura genel bilgiler ve fatura detayda bulunan ürün bilgileri yer alır inceleme yapıldıktan sonra İade faturası onaylama işlemi için Onayla butonuna tıklayarak işlem gerçekleşir.

ALIŞ FATURASI İPTAL

Alış faturası iptal, önceden oluşturulup onaylanmış bir faturayı iptal edebileceğiniz ekrandır. Bu sayfada iptal edilebilecek faturalar görüntülenir.

İptal etmek istediğiniz faturayı seçerek fatura detayını görüntüleyip İptal butonuna tıklarayak Alış faturasını iptal edebilirsiniz.

KARANTİNA

Karantina sayfası alış irsaliyelerinizde bulunan ürünleri toplama işlemi yaparken fazla,eksik,hasarlı,extra eksik, extra hasarlı olan ürünlerin bulunduğu sayfadır. Eksik, hasarlı ürünlerinizi dilerseniz stoğa veya hurdaya alabilirsiniz.

KARANTİNA TİPLERİ

Fazla: İrsaliye detayda bulunan ürün miktarından fazla ürün toplama işlemi yapılmış ise bu fazla ürün olarak algılanır.

Eksik: İrsaliye detayda bulunan ürün miktarından eksik ürün toplama işlemi yapılmış ise bu eksik ürün olarak algılanır.

Extra Eksik: İrsaliye detayda bulunan ürünlerden farklı ürün toplama işlemi yapılmış ise bu extra eksik ürün olarak algılanır.

Extra Fazla: İrsaliye detayda bulunan ürünlerden farklı ürün toplama işlemi yapılmış ise bu extra fazla ürün olarak algılanır.

Seçmiş olduğunuz bir ürünü Detay butonuna tıklayarak detay sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Burada seçtiğiniz ürünün kaç adet stoğa kaç adet hurdaya alacağınızı belirleyip stoğa veya hurdaya alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

MÜŞTERİLER

Müşteri, ürünlerin ve hizmetlerin satıldığı kurum veya kişilere denir.

MÜŞTERİ TİPLERİ

Bireysel Müşteri: İşletme faaliyetlerinizin son ve nihai kullanıcısı bireyler olan müşteri gruplarıdır.

Tüzel Müşteri: İşletme faaliyetlerinizin son ve nihai kullanıcısı işletmeler olan müşteri gruplarıdır. Yani, işletmenizin ürün veya hizmetlerini başka bir işletmeye satmanızdır.

MÜŞTERİ OLUŞTURMA

Yeni müşteri oluşturmak için Müşteriler sayfasında bulunan Ekle butonuna tıklayarak gerekli alanları doldurup müşteri oluşturabilirsiniz.

HURDA/FİRE İŞLEMLERİ

Bayiye ait depoda yer alan ürünlerin kontrolü sırasında eksikliğin görülmesi veya ürünün kullanılmayacak şekilde hasar alması nedeniyle Hurdaya ayrılması gerekebilir. Bu tür ürün veya ürünleri kayıt altına almak amacıyla kullanılacak ekrandır. Burada önceden tanımladığınız hurda ürünleri listelenir.

Yeni bir hurda işlemi oluşturmak için Hurda İşlemi Oluştur butonuna tıklanır ve gerekli olan alanlar doldurularak işlem oluşturulur.

MALİYETİ BULUNMAYAN ÜRÜNLER

Bayi deposu için ilk kez depo sayımı sonrası veya sayım sonrasında sistemde maliyeti yoksa ürünlerin kayıt altında tutulduğu sayfadır.

Listelenen ürünlerin fiyatını belirlemek için Güncelle butonuna tıklayarak açılan pencerede ürüne ilişkin tutar belirleyebilirsiniz.

Sona adımolarak bu maliyeti Onayla butonuna tıklayarak onaylayabilirsiniz.

Satış Sipariş İrsaliye Mobilden Toplamaya Hazır Hale Getirme İşlemi
Satış Sipariş İrsaliye Toplama,Fatura Oluşturma,Onaylama İşlemi
Satış İrsaliye Mobilden Toplama İşlemi
Satış İrsaliye Mobilden Toplama İşlemi Sonrası Onaylama
SATIŞ SİPARİŞLERİ

Satış sipariş ekranı bir ürünü satmadan önce alınan ürün siparişlerinin oluşturulduğu ekrandır. Oluşturulan satış siparişlerini bu ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

SATIŞ SİPARİŞ OLUŞTURMA

Yeni bir satış siparişi oluşturmak için Yeni butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli bilgiler doldurulmalı siparişte olması gereken ürünleri ekleyebilirsiniz.

Daha sonra oluşturduğunuz satış siparişini Onayla butonuna tıklayarak siparişi oluşturup otomatik olarak satış irsaliye sayfasına yönlendirilip ürünlerinizin toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Burada ürünlerinizin yanında bulunan butona tıklayıp ürün seri/barkod numaralarını girdikten sonra aşağıda bulunan Ürünler Toplandı butonuna tıklayıp ardından irsaliyeyi onaylamak için Onayla butonuna tıklayarak satış irsaliyenizi onaylanıp otomatik satış fatura sayfasına yönlendirilirsiniz.

Otomatik oluşan satış faturanızı güncelleyebilir, onaylayabilir veya iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MOBİL İLE SATIŞ ÜRÜNLERİNİ TOPLAMA İŞLEMİ

Satış siparişi oluşturma işleminin ardından otomatik oluşan satış irsaliyede detayda bulunan ürünleri toplamak için Cep Telefonu (Android/IOS) veya Android tabanlı el Terminalinden de toplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bunun için el terminalinden Satış Ürünlerini Topla butonuna tıklayıp burada oluşturulmuş satış irsaliyelerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Satış irsaliyenizin detayında bulunan ürünleri toplamak için Topla butonuna tıklayıp detay sayfasında ürün bilgileri yer alır toplama işlemi için tekrardan Topla butonuna tıklanır ve ürünün seri no/barkod numarası girilerek toplama işlemini tamamlamak için Toplama tamamlandı butonuna tıklanır. Toplama işlemi tamamlandıktan sonra tekrar sistemden ilgili irsaliyeyi onaylayıp veya iptal edebilirsiniz.

SATIŞ İRSALİYELERİ

Satış irsaliyesi, alışların mal sevkiyatı sırasında (fatura aşamasından önce sevk irsaliyesi düzenlendiği durumlarda) sevk irsaliyesi kayıtlarının girildiği, düzenlendiği ve izlendiği sayfadır. Bu sayfada onaylanan veya satış sipariş oluşturma işleminden sonra otomatik oluşan satış irsaliyeleri yer alır.

SATIŞ FATURALARI

Satış faturası, Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında satıcı veya hizmeti yapan tarafından düzenlenerek müşteriye verilmek üzere kesilecek olan faturanın ekranı aşağıdaki gibidir. Satış irsaliye onayından sonra otomatik olarak oluşur. Buradan onaylı faturalarınızı görüntüleyebilir yeni oluşan faturalarınızı onaylayıp veya iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SATIŞ İADE FATURALARI

Satış iade faturası, önceden oluşturulup onaylanmış bir faturada satışı yapılmış ürünlerin iadesinin yapılmış ve yapılacağı ekrandır. Bu sayfada iade edilen faturalar görüntülenir.

SATIŞ İADE FATURASI OLUŞTURMA

Yeni bir iade faturası oluşturmak için İade Faturası Oluştur butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan ekranda onaylanmış Alış faturaları listelenir buradan iade etmek istediğiniz faturayı seçip İade faturası oluştur butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfada fatura detayında bulunan ürünler bulunmaktadır. Burada hangi ürünü iade edileceği seçilip ve kaç adet iade edileceğinin bilgileri girildikten sonra İade Et butonuna tıklayarak iade faturası oluşturulur.

SATIŞ İADE FATURASI ONAY

Oluşturulan iade faturlarının onaylanması için kullanıcıya sunulan ekrandır. Kullanıcı burada önceden oluşturmuş olduğu iade faturalarının onaylama işlemini gerçekleştirebilir ve onaylanmış iade faturalarını görüntüleyebilir.

Listede bulunan faturalardan onaylamak istediği faturayı seçip detay butonuna tıklayabilir.Ardından açılan sayfada fatura genel bilgiler ve fatura detayda bulunan ürün bilgileri yer alır inceleme yapıldıktan sonra İade faturası onaylama işlemi için Onayla butonuna tıklayarak işlem gerçekleşir.

SATIŞ FATURASI İPTAL

Satış faturası iptal, önceden oluşturulup onaylanmış bir faturayı iptal edebileceğiniz ekrandır. Bu sayfada iptal edilebilecek faturalar görüntülenir.

İptal etmek istediğiniz faturayı seçerek fatura detayını görüntüleyip İptal butonuna tıklarayak Satış faturasını iptal edebilirsiniz.

YAZDIRMA ŞABLONLARI

Yeni yazdırma şablonunuzu tanımlayarak faturalarınızı kolayca yazdırabilirsiniz. Bu sayede Excel üzerinden fatura yazdırma, elle fatura doldurma gibi operasyonel anlamda uzun süreçlerden kurtulabilirsiniz.

Fatura yazdırmak için öncelikle bu sayfada Yeni butonuna tıklayarak faturanızın formatına göre bir kereye mahsus olmak üzere yazdırma şablonu oluşturmanız gerekmektedir.

Burada yazdırma şablonunda olmasını istediğiniz alanları ekleyerek şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz şablonu faturalarda kullanmak için oluşturmuş olduğunuz fatura detaylarında bulunan Yazdır butonuna tıklayarak faturanızı pdf olarak indirebilirsiniz.

Depolar Arası Transfer İşlemi Oluşturma
Depolar Arası Transfer Mobil Toplama İşlemi
Depolar Arası Transfer Mobil Toplama Sonrası Onaylama İşlemi
DEPOLAR ARASI TRANSFER

Bayinin alış ve satış işlemlerinin tamamı depo bazlı yapılmaktadır. Bazı durumlarda ürünleri tek bir noktaya toplamak veya bayinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir depodan diğer deposuna ürün taşımak isteyebilir. Bu sebeple aşağıda yer alan ekrandan öncelikli olarak depolar arası transfer işlemi oluşturacaktır.

Yeni bir depolar arası transfer işlemi oluşturmak için Ekle butonuna tıklayarak gerekli alanları doldurup oluşturabilirsiniz.

Ardından depolar arası tranfer işleminde hangi ürünleri taşımak istediğinizi alt bölümde ürün bilgilerinizi doldurarak Gönder butonuna tıklayarak ürünleri seri/barkod no okutmak için Cep Telefonu (Android/IOS) veya Android tabanlı el Terminalinden okutma işleminizi yapabilirsiniz.

DEPOLAR ARASI TRANSFER İŞLEMİNDE ÜRÜNLERİ OKUTMA

El terminaline giriş yaptıktan sonra Depolar Arası Transfer butonuna tıklanır. Ardından açılan sayfada sistemde oluşturmuş olduğunuz depo işlemleri listelenir.

Burada hangi depolar arası işlem yapacağınız depoyu seçerek Topla butonuna tıklanır. Taşımak istediğiniz ürünleri seri/barkod numarası okutarak depoda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Okutma işleminizi tamamladıktan sonra Toplama Tamamlandı butonuna tıklayabilirsiniz. Son işlem olarak sistemden depolar arası transfer için toplama işlemi yaptığınız deponun detay sayfasında Onayla butonuna tıklayarak işleminizi başarılı şekilde tamamlayabilirsiniz.

Depo Bazlı Sayım Oluşturma İşlemi
Depo Bazlı Sayım Mobilden Sayım İşlemi
Depo Bazlı Sayım Sonrası Onaylama İşlemi
Ürün Bazlı Sayım Oluşturma İşlemi
Ürün Bazlı Sayım Mobilden Sayım İşlemi
Ürün Bazlı Sayım Sonrası Onaylama İşlemi
SAYIMLAR

Deponuzda yer alan fiziki ürünlerin sayılması ve böylelikle stoklarınızda hangi üründen kaç adet olduğunun teyit etmiş oluruz.

Aslında her türlü Giriş-Çıkış İşlemi sistemsel olarak kayıt altına alınmaktadır. Fakat bu durum her zaman gerçeği yansıtmaz. Malın kırılması, bozulması, olası kayıt hataları, hırsızlık, kaybolması ve benzeri gibi birçok sebepten dolayı gerçek depo miktarlarınız ile kayıtlarınız arasında fark oluşabilir.

İhtiyaç duyduğunuz anda Depo sayımı yaparak her daim Stok tutarlığını sağlayabilirsiniz.

SAYIM ÇEŞİTLERİ

Depo Sayımı: Seçilen depo özelinde sayım yapılmak amacıyla kullanılır.

Ürün Sayımı: Seçilen depo ve bu depoda yer alan ürün özelinde sayım yapmak için kullanılır.

!!TEMEL KURAL!!

Sayım işlemi başlatıldığında sistemi tutarlı çalışması amacıyla sayıma konu olan bütün ürünlerin seçili depo özelinde Giriş-Çıkış işlemleri bloklanır. Sayım tamamlanıp onayladıktan sonra kalan işlemlere devam edilebilir.

SAYIM NASIL YAPILIR?

Öncelikli olarak ekrandan Yeni Sayım butonuna basılarak hangi çeşit Sayım yapılması isteniyorsa bu çeşit seçilir.

Akabinde Sayım Başlat butonuna basılarak sayım başlatılır.

Başlat butonuna basıldıktan sonra sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda beklenen ürün ve miktarları oluşur.

Artık bundan sonra işlemimize Cep Telefonu (Android/IOS) veya Android tabanlı el Terminali ile ürünlerin barkod/serilerini okutarak devam ediyor olacağız.

Mobil uygulamamıza kullanıcı adı ve şifresiyle girildikten sonra karşınıza çıkacak olan Sayım butonuna basılarak aktif sayımlar görüntüleyecektir.

Sayım işlemi yapılmasını istediğimiz sayım seçilerek Topla butonu ile toplama işlemine başlanır.

Toplama işlemi El Terminali ve Cep telefonunda (Android/IOS) sadece okutma anlamında farklılık göstermektedir. El terminalinde okutma işlemi laser okutucu ile sağlanırken Cep telefonunda (Android/IOS) kamera ile yapılmaktadır.

Sayım işlemi tamamlandıktan sonra artık Sayımı Bitir butonu ile depo/ürün sayımının fiziksel olarak tamamlandığı bildirilir.

Bu bildirim sonrası yapmamız gereken ise Beklenen miktarlar ile Gerçekleşen Sayım miktarının kontrolünü yapmaktır.

Kontroller sonrası istenen ürüne özgü Tekrar Say seçilerek tekrar sayım yaptırabilir veya Tüm Ürünleri Tekrar Say seçilerek ürünler için yeniden sayım yapması istenebilir. Tekrar sayım sonrası bir önceki sayım miktarı Bir önceki Sayılan Miktar kolonunda bilgi amaçlı tutulmaktadır.

Eğer tüm kontroller sonrası her şey uygunsa Onayla butonuna basılarak Sayım sonucu Stok Hareketlerine yansıtılır.

Konsinye Oluşturma İşlemi
KONSİNYE TANIMI

Bayide yer almayan ürün/leri satmayı planladıklarında bu işlemi farklı bayiden ürünü temin ederek satmaktadırlar. Bu tür işlemleri kayıt altına almak ve takibini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan konsinye satış/alış ekranı olacaktır.

Yeni bir konsinye işlemi oluşturmak için Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.Ardından açılan sayfada konsinye ana tanım bilgileri doldurarak ve konsinye işlemi için hangi ürünler bulunacağını bildirmek için ürünlerin eklenmesi gerekmektedir.

Gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra Onayla butonuna tıklayıp ardından ürün detayında bulunan Temin/İade Et butonuna tıklayıp ürünleri temin veya iade edeceğinizi belirleyin.

Daha sonra son aşama olarak Tamamlandı butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.